Skt. Francis af Assisi

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Den Franciskanske Sekularorden

Tidligere kaldt Den Hellig Frans’ Tredjeorden er blevet grundlagt af Frans af Assisi har som formål at samle alle, som ønsker at følge Kristus i Frans’ fodspor, i et fællesskab eller fraternitet.

Medlemmerne forpligter sig til gennem deres liv i verden, i nært samarbejde med Den Katolske Kirke, at virke for genop­rettelsen af den kristne livs­holdning.

 Læs videre ...

 

Barmhjertighed og Tilgivelse fejeres i år

 Aarhus fejrer 25 års jubilæum
mandag d. 16. november 2015

Den 17. nov. 1990, blev den store mærkedag for secularfranciskanerne i Aarhus. Med særlig bemyndigelse af forstanderen for den hollandske ordensprovins, Henk Geraedts OFM, og med tilladelse af biskoppen for bispedømmet København, Hans Martensen, blev fraternitetet i Aarhus kannonisk grundlagt med Hubert Hodzelmans OFM og Bjarne Falkanger OFM som åndelige vejledere.
Vidner var nationalforstander Marianne Powell OFS, Rita Sørensen OFS, br. Hubert OFM og p. Piet Reijnders SJ.

For mere ....

 

Hvordan kan vi nærmere os Gud?

Dating God af Daniel P. Horam OFM
 


Den franciskanske livsførelse

Evangeliet som rettesnor betyder at Sekularfranciskanernes opgave er at bestræbe sig på at virkelig­gøre evangeliet i de sammen­hænge, hvori lægfolk indgår, specielt i familien og på arbejds­pladsen. Familie­livet og arbejdet bliver således en måde at forkynde evangeliet på.

Læs videre ...


Den hellige Frans

Skt Francis

Født i Assisi i Italien i 1181 el. 82.
Død i Assisi i 1226.
Kanoniseret i 1228.
Festdag d. 4. oktober.
Værnehelgen for (bl.a.) økologi, købmænd

 Læs videre ...

 
Franciscanske festdage
 
   


Fraterniteter:  

Sekularfranciskanerne mødes i København den 3. tirsdag om måneden og i Aarhus den 3. mandag.
Der bor sekularfranciskaner i København, Randers, Silkeborg, Svendborg, Vejle, Aalborg og Århus

 Se hvordan du kontakter os ...

 

Den franciskanske rosenkrans: hvordan beder man den?