Skt. Francis af Assisi

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Den Franciskanske Sekularorden

Tidligere kaldt Den Hellig Frans’ Tredjeorden er blevet grundlagt af Frans af Assisi har som formål at samle alle, som ønsker at følge Kristus i Frans’ fodspor, i et fællesskab eller fraternitet.

Medlemmerne forpligter sig til gennem deres liv i verden, i nært samarbejde med Den Katolske Kirke, at virke for genop­rettelsen af den kristne livs­holdning.

 

Et par franciskanske vits

>


Den franciskanske livsførelse

Evangeliet som rettesnor betyder at Sekularfranciskanernes opgave er at bestræbe sig på at virkelig­gøre evangeliet i de sammen­hænge, hvori lægfolk indgår, specielt i familien og på arbejds­pladsen. Familie­livet og arbejdet bliver således en måde at forkynde evangeliet på.

Læs videre ...


Den hellige Frans

Skt Francis

Født i Assisi i Italien i 1181 el. 82.
Død i Assisi i 1226.
Kanoniseret i 1228.
Festdag d. 4. oktober.
Værnehelgen for (bl.a.) økologi, købmænd

 Læs videre ...

 
Franciscanske festdage
 
   

Fraterniteter:  

Sekularfranciskanerne mødes i København den 3. tirsdag om måneden og i Aarhus som regel den 3. mandag.

 Se hvordan du kontakter os ...


Franciscan Media

Franciscan Media


Vi har og sælger
Frans skrifter:
150 kr

Kontak os!