Lovprisning af den højeste Gud
Du er hellig, Herre, den eneste Gud,
som gør underfulde ting.


Du er stærk.
Du er stor.
Du er den allerhøjeste.
Du er den almægtige konge.
Du, hellige far, himlens og jordens konge.


Du er tre og én.
Herre, Gud over alle guder.
Du er det gode, alt godt, det højeste gode,
Herre, levende og sande Gud.


Du er kærlighed og barmhjertighed.
Du er visdom.
Du er ydmyghed.
Du er tålmodighed.
Du er skønhed.
Du er mildhed.
Du er tryghed.
Du er ro.
Du er glæde.
Du er vort håb og vor lykke.
Du er retfærdighed.
Du er mådehold.
Du er al vor rigdom, alt hvad vi trænger til.


Du er skønhed.
Du er mildhed.
Du er vort værn.
Du er vor vogter og forsvarer.
Du er styrke.
Du er svalhed.


Du er vort håb.
Du er vor tro.
Du er vor kærlighed.
Du er al vor glæde.
Du er vort evige liv,
store og vidunderlige Herre,
almægtige Gud, barmhjertige Frelser