Ordo Franciscanus Saecularis (OFS) - Sekularfranciskaner

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Hvem eller hvad er Den Franciskanske Sekularorden?


Ordo Franciscanus Saecularis (OFS) - på dansk Den Franciskanske Sekularorden - er den ene tredjedel af den franciskanske ordensfamilie, som foruden lægfolk består af brødre (munke, præster) og søstre (nonner).

Lægfolk er almindelige mennesker med ægtefæller, børn, arbejde, interesser, men vi er kaldet til - i fællesskab med brødrene og søstrene - at leve med Den hellige Frans som vores forbillede og rejsefælle på vejen til Vor Herre, Jesus Kristus.

I Danmark er vi godt 20 og på verdensplan ca. 450.000. Sekular­franciskanerne mødes regelmæssigt i grupper, kaldet fraterniteter. Til fraternitets­møderne beder vi sammen, læser fra Bibelen og studerer Den hellige Frans' forbillede. Til hverdag, når vi ikke kan være sammen i fraterniteterne, beder vi hver for sig - og alligevel i fællesskab - en række tidebønner (faste bønner, der veksler med kirkeåret). Mange Sekularfranciskanere er involveret i caritativt, socialt eller politisk arbejde - enten hver for sig eller som en del af fraterniteterne.

Det er i det franciskanske ordensliv med daglige bønner og jævnlige møder med vores brødre og søstre i ordenen, at vi lader op til den stadige kamp for Herrens budskab. Kampen for det gode i mennesker og i verden.

På disse sider kan Du lære mere om Den hellige Frans og hele den franciskanske familie, og tror Du, at et liv i Den Franciskanske Sekularorden, kunne være noget for Dig eller søger Du blot flere informationer, er Du velkommen til at kontakte os.

Den hellige Frans brugte en hilsen, fred og alt godt (Pax et Bonum). Den hilsen bruger vi meget som en ledetråd i hverdagen. Hvis vi i alle situationer går ind med ønsket om fred og alt godt. har vi det bedste udgangspunkt for netop at være personlige vidnesbyrd om Herrens budskab.
 

Fred og alt godt!

Med venlig hilsen
det nationale råd