Skt. Francis af Assisi

  


Den Franciskanske
Sekularorden

Den Franciskanske Sekularorden

Den franciskanske Sekularorden (Ordo Franciscanus Saecularis, OFS) er stiftet af Den hellige Frans af Assisi i 1221. Ordenens medlemmer samles i forpligtende fællesskaber, kaldet fraterniteter, hvor lægfolk efter bedste evne stræber efter at leve i næstekærlighed, til alt som Herren har skabt, ved hjælp af en Leveregel, som Kirken har godkendt. Sekularfranciskanerne søger at efterleve Evangeliet ved at følge Frans af Assisis eksempel.

Her på siden kan du danne dig et lille overblik over, hvad OFS er; hvem Frans af Assisi er – og hvorfor og hvordan han er vores inspirationskilde og Fader til hele den Franciskanske familie. Du kan læse lidt om, hvad det vil sige at være sekularfranciskaner, og hvordan man bliver det. Derudover kan du finde yderligere inspiration i vores ”segl”, taukorset, og nogle forslag til lidt yderligere litteratur.

Hvis du har lyst til at møde os eller bare kontakt os, skal du være velkommen.

 

800år siden den hellige Frans modtog sine stigmater

 

Pavens intentioner:
I marts måned beder vi sammen med pave Frans med fokus på de nye martyrer Lad os bede om, at de, der risikerer deres liv for evangeliet i forskellige dele af verden, beriger Kirken med deres mod og med deres missionsiver.

 


Den hellige Frans

Skt Francis

Født i Assisi i Italien i 1181 el. 82.
Død i Assisi i 1226.
Kanoniseret i 1228.
Festdag d. 4. oktober.
Værnehelgen for (bl.a.) økologi, købmænd

 Læs videre ...

 
 

Fraterniteter:  

Der er fraterniteter i København, Aarhus/Esbjerg og Aalborg.

 Se hvordan du kontakter os ...

 

 
Den franciskanske krone -tekster